Skoči na glavno vsebino
+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Vizija

POSTATI REGIJSKI STROKOVNI CENTER ZA CELOSTNO OBRAVNAVO OTROK IN MLADOSTNIKOV Z VEČ MOTNJAMI V RAZVOJU, Z NAMENOM OPTIMALNEGA RAZVOJA OTROK IN MLADOSTNIKOV ZA ČIM BOLJ SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE IN VKLJUČEVANJE V DRUŽBO.

Center želi postati odprta ustanova v katerem si prizadevamo:

  • nuditi celovito in kontinuirano podporo osebam s posebnimi potrebami od zgodnje obravnave do prehoda v odraslost in samostojno življenje,
  • nadaljevati z več kot 50-letno tradicijo dela z gibalno oviranimi otroki in mladostniki ter z otroki in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju,
  • z znanjem in izkušnjami podpreti otroke in mladostnike s kombiniranimi in drugimi motnjami in s tem slediti načelu pomoči otroku čim bližje domu,
  • podpirati večinske vrtce in šole pri kvalitetnem izvajanju inkluzivnega vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
  • postati strokovni center z ustrezno usposobljenim kadrom različnih strok, ki preko tesnega sodelovanja in timskega pristopa skupaj prispevajo k optimalni pomoči in podpori otrok s posebnimi potrebami.

Center pri tem črpa iz dolgoletnih izkušenj in znanj, ki jih ponuja veliko število visoko usposobljenih pedagoških in terapevtskih delavcev.

Dostopnost