Skoči na glavno vsebino
+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Predmetnik

PRILAGOJENI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM z nižjim izobrazbenim standardom (9-letna OŠ)

OBVEZNI PROGRAM

PREDMET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4
Likovna vzgoja 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Tuji jezik (angleščina) / / / / / / 2 2 2
Glasbena vzgoja 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tehnika in tehnologija / / / / 2 3 4 4 4
Gospodinjstvo / / / / 2 2 2 2 2
Naravoslovje / / / 3 2 2 2 4 3
Spoznavanje okolja 3 3 3 / / / / / /
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Družboslovje / / / 2,5 2,5 2,5 4 2 3
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
Izbirni predmet / / / / / / 1 1 1
ŠTEVILO  PREDMETOV 7 7 7 8 10 10 11 11 11
SKUPAJ ŠTEVILO UR 19,5 20,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30

 

Dostopnost