Svet staršev

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli.

Predsednik sveta staršev CIRIUS Vipava za šolsko leto 2020/21 je g. Janez Praček.

Poslovnik Sveta staršev

Skupina/razred Ime in priimek
VRTEC – JEŽKI Janez Praček
VRTEC – ZAJČKI Nina Weiner Šavija

1./2.

4.R

Bojana Božič (rezerva: Martina Lipovž)

Katarina Berce za

3./5.R Mateja Ceket Odar
6./7./8.R Katerina Jancheva, Karmen Celin(rezerva)
PP 1A Marketa Petrova
PP 1B Tanja Frankovič
PP 1C Eva Celhar
PP 1D/2A Erika Žgavec
PP 2B/3A Kete Curk Mojca
PP 2C/3B (Gaja G.) Barbara Bolčina
PP 3C Furlan Matej
PP 3D Miro Teinovič
PP 3E Boris Hočevar
PP 4A Ljubo Prhne
PP 4B/5A Petruška Velikonja
PP 4C/5B Branko Žejn
PP 5D Veronika Marc
PP 4D/5C Irena Knez Bračko
PP 6A Alijana Celin
PP 6B Tomaž Drnovšek
PP 6C Simona Škrlj

Dostopnost