Skoči na glavno vsebino
+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Podaljšano bivanje

V oddelke podaljšanega bivanja (OPB) vključujemo učence iz dnevnega usposabljanja, ne glede na vrsto programa.

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga šola izvaja po pouku in je namenjen učencem v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in učencem v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Vanj se vključujejo učenci, ki dnevno odhajajo domov; prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi Cirius Vipava.

Cirius Vipava je po navodilih ustanovitelja svojo organizacijo OPB prilagodil glede na število otrok iz prilagojenega ali posebnega programa, v skladu z navodili pa upošteval razporeditev ur ter združevanje učencev. Podaljšano bivanje prične vedno po končanem pouku (razlike med urniki prilagojenega in posebnega program) ter konča ob 16,30. uri.

Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

  • učenje,
  • sprostitvene dejavnosti,
  • ustvarjalno preživljanje prostega časa,
  • kosilo.
Dostopnost