Skoči na glavno vsebino
+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

SVET CENTRA:

  • predstavnika ustanovitelja:
  • predstavnik Občine Vipava Anton Lavrenčič,
  • predstavniki Centra – predsednica Alenka Premrl Lemut, Katja Bucik, Iris Ličen, Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj.
  • predstavniki staršev Anja Kovšca Kosovel, Janez Praček, Barbara Vetrih Bolčina.
  • Predstavniki ustanovitelja: Teja Bajc, Jožko Andlovic.

SVET STARŠEV

Predsednik sveta staršev CIRIUS Vipava za šolsko leto 2021/22 je g. Ljubo Prhne.

SKUPINA – RAZRED

Ime in priimek

Prilagojeni program za predšolske otroke – MEDVEDKI

 TJAŠA KRMELJ HLAČA

Prilagojeni program za predšolske otroke – ZAJČKI

 JANEZ PRAČEK

1./2./3.R

 BOJANA BOŽIČ

4./5.R

 KATARINA BERCE

6./8.R

 MATEJA CEKET ODAR

PP 1A / 2A

 MARKETA PETROVA

PP 1B

 KATJA GOVEKAR

PP 1C – AM

 OLEKSANDRA ZAYETS

PP 1D/  2B -AM

 LEJLA ČEHIČ

PP 2C / 3A -AM

 ERIKA ŽGAVEC

PP 2D / 3B

 ANJA KOVŠCA KOSOVEL

PP 3C – AM

 BARBARA VETRIH BOLČINA

PP 3D

 BORIS HOČEVAR

PP 3E

 DARJA GORJUP POŽENEL

PP 4A

 LJUBO PRHNE

PP 4B

 MIRO TEINOVIČ

PP 4C / 5A

 FRANC SLOKAR

PP 4D / 5B

 DAVID KORENIKA

PP 4E / 5C

 IRENA KNEZ BRAČKO

PP 5D

 VERONIKA MARC

PP 6A

 TOMAŽ DRNOVŠEK

PP 6B

 IRENA KRANJC

Predstavnik staršev oddelkov v Stari Gori

Prilagojeni program za predšolske otroke

 POLONA SALOBER

PP 1E/2E

 SIMONA STOPAR

PP 2F

 ROZIKA URBANČ

PP 2G

 VIDA MAKUC PETERNEL

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • vzgojiteljski zbor,
  • strokovni aktivi
  • razredniki.

V Centru deluje interdisciplinarno sestavljena strokovna skupina za sprejem novincev, za pripravo individualiziranih programov in za določanje obravnave posameznega otroka, kot to zahtevajo spremembe njegovega psihofizičnega stanja.

Dostopnost