Organi šole

SVET CENTRA:

  • predstavnika ustanovitelja:
  • predstavnik Občine Vipava Anton Lavrenčič,
  • predstavniki Centra – predsednica Alenka Premrl Lemut, Katja Bucik, Ana Boštjančič, Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj.
  • predstavniki staršev Anja Kovšca Kosovel, Janez Praček, Barbara Vetrih Bolčina.

SVET STARŠEV

Predsednik sveta staršev CIRIUS Vipava za šolsko leto 2020/21 je g. Janez Praček.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • vzgojiteljski zbor,
  • strokovni aktivi
  • razredniki.

V Centru deluje interdisciplinarno sestavljena strokovna skupina za sprejem novincev, za pripravo individualiziranih programov in za določanje obravnave posameznega otroka, kot to zahtevajo spremembe njegovega psihofizičnega stanja.

Dostopnost