Skoči na glavno vsebino
+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Prostovoljno socialno delo

POSTANI MOJ PRIJATELJ – prostovoljska akcija

Prostovoljska akcija, ki smo jo poimenovali “Postani moj prijatelj” poteka v našem Centru že od leta 1994.
Želja po druženju z zdravimi vrstniki se je prebudila pri mladostnikih, ki so takrat zaključevali prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Izrazili so željo po druženju z mladimi iz bližnjega okolja, zato smo k sodelovanju povabili dijake prvega letnika Škofijske gimnazije Vipava. Postopno se je te akcije udeležilo vedno več mladih in tako že vrsto let ohranjamo število prostovoljcev, ki se giblje med 40 in 50. Naši prostovoljci so večinoma dijaki, pa tudi študentje, upokojenci. V letošnjem šolskem letu smo akcijo razširili tudi na Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina.
Dijaki, ki si želijo stikov z našimi učenci prihajajo v Center enkrat tedensko in se družijo s posameznim učencem ali skupino. Tako se stkejo marsikatera nova prijateljstva, ki se ohranijo tudi potem, ko prostovoljec že zaključi srednješolsko izobraževanje.
Naši učenci dobijo nove prijatelje, s katerimi se lahko pogovarjajo, jim zaupajo svoje težave in stiske, z njimi odhajajo na sprehode, se igrajo družabne igre, berejo pravljice, poslušajo glasbo. Prostovoljci prinesejo nove izkušnje, ideje, poglede, predvsem pa podarijo nekaj svojega časa le posameznemu učencu in tako povečajo pestrost in kvaliteto življenja naših učencev. Vendar pa ne bogatijo le življenja naših učencev, temveč tudi svojega, saj spoznavajo drugačnost, dobijo priložnost, da se izkažejo, prevzamejo aktivno vlogo in se tako notranje bogatijo.
Pred samim začetkom so prostovoljci povabljeni na uvodni razgovor k mentorici PSD, na katerem se natančneje dogovorimo o poteku prostovoljnega dela. Tekom šolskega leta organiziramo tudi srečanja prostovoljcev, ki so namenjena strokovni podpori prostovoljcem, izmenjavi izkušenj, reševanju morebitnih težav in spodbujanju samorefleksije. Vsako leto se udeležimo osrednje prireditve Festivala prostovoljstva v Ljubljani, ki je namenjen promociji in predstavitvi prostovoljnega dela. Ob koncu šolskega leta pa organiziramo v Centru zaključno prireditev akcije »Postani moj prijatelj« z zahvalo, podelitvijo potrdil o opravljenem prostovoljnem delu in drobno nagrado. Vsi tisti prostovoljci, ki prostovoljno delo opravljajo skozi vse štiriletno obdobje srednješolskega izobraževanja, pa so ob koncu šolskega leta še posebej pohvaljeni in nagrajeni.
Prostovoljsko akcijo »Postani moj prijatelj« vodita Urška Sedej in Petra Bajc Curk.

ZAKLJUČNO SREČANJE PROSTOVOLJCEV

VESELI DAN PROSTOVOLJSTVA

Dostopnost