Skoči na glavno vsebino
+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Igralno-terapevtske urice

Igra je otrokova prva samostojna in ustvarjalna izkušnja s svetom in okolico. Našim otrokom je potrebno ustvariti pogoje, da se lahko začno aktivno vključevati v igro in kasneje tudi igro začeti in jo voditi.

V igralne urice so vključeni otroci 1., 2. in 3. razreda, otroci oddelka vzgoje in izobraževanja in otroci iz oddelka razvojnega vrtca. V skupini je največ 8 otrok. Vsak od njih potrebuje posebno dodatno pomoč in oporo, zato terapevt prevzame vlogo gibalnega aparata in sledi želji in izrazu otroka. Različne spodbude, kot so glas, zlog, besede, zgodbe, predmeti…in uporaba domišljije, so nam v pomoč pri vodenju otrok.Delo poteka v štirih ločenih skupinah, po dve skupini vsak drugi teden. Vsakemu otroku je v pomoč strokovni delavec (terapevt, učitelj ali medicinska sestra). V igralne urice vključujemo vse vrste iger:

  • gibalne igre,
  • socialne igre,
  • rajalne igre,
  • jezikovne in govorne igre,
  • likovno izražanje,
  • glasbeno doživljanje in izražanje,
  • domišljijske igre…

Otroku omogočimo pridobivanje izkušenj v aktivnosti, zavedanje lastnega telesa v prostoru, razvijanje gibalne ustvarjalnosti, razumevanje navodil, pravil in poteka iger, prilagajanje skupini, in kar je najpomembnejše, zabavati se v igri. Otroci se močno vživijo v potek igrice; radovednost in želja po novem raziskovanju je velika. Velikokrat nas otroci vodijo v potek igrice in tako nastajajo nove, še nedoživete izkušnje.

Igralne urice vodijo Katja Bucik, Lucija Batič in Barbara Lemut.

Dostopnost