Skoči na glavno vsebino
+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Zaposleni

ADMINISTRACIJA IN SKUPNE SLUŽBE

RAVNATELJ: Alojzij Adamič

POMOČNICE RAVNATELJA: Mateja Kete Černe, Petra Rijavec, Marjeta Bratož

TAJNIK VIZ VI: Lilijana Volk

RAČUNOVODSTVO: računovodja Polonca Volk, knjigovodja Nadja Kos in Kristina Pečenko

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: socialna delavka Tina Koren, psihologinja Maruška Cerkvenik

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR: Tatjana Pregeljc

KNJIŽNIČARKA: Veronika Humar

RAČUNALNIKAR: Peter Smrekar, Nejc Hočevar

KUHARICE: Erna Žgur (vodja), Milojka Skupek, Majda Štor; pomočnici v kuhinji Behija Softič, Amalija Rener, Katarina Vidrih in Gordana Tutuš

ČISTILKE: Anita Trkman, Tanja Žorž, Barbara Mikuž, Ines Umek, Marija Furlan, Valentina Premrl, Marina Semenič, Gordana Tutuš

PRALNICA: perice/likarice: Jolanda Turk, Martina Jejčič, Mira Bizjak; šivilja Vida Mislej; pomaga jim Tina Rodman

HIŠNIKI: Primož Kodelja, Aleš Turk, vzdrževalec bazenske tehnike Borut Furlan

Dostopnost