Skoči na glavno vsebino
+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Predstavitev

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava) je strokovno usposobljena in sodobno opremljena ustanova, ki izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Za nami je dolga, 50. letna pot poučevanja, vzgajanja, prilagajanja in spoznavanja. V tem času so nastajale številne spremembe, ki so sooblikovale delo in življenje otrok in delavcev Centra. Tako smo:

  • adaptirali obstoječo stavbo in zgradili prizidek (1989),
  • zgradili terapevtski bazen (2000),
  • prenovili smo otroško igrišče, ki je prilagojeno posebnostim naših otrok,
  • posodobili šolsko telovadnico,
  • z donatorskimi sredstvi opremili prostor Therasuit terapijo in opremo ter senzorno sobo,
  • ponovno vzpostavili delovanje razvojnega oddelka vrtca.

V Centru deluje:

  • prilagojeni predšolski program za otroke z razvojnimi primanjkljaji (razvojni oddelek vrtca),
  • osnovno šolski  program (prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom),
  • posebni program vzgoje in izobraževanja,
  • dom z vzgojnimi skupinami,
  • zdravstveno – negovalni program,
  • terapevtski program.

Delo v našem Centru je timsko in načrtno vključuje povezovalno delo vseh strokovnih delavcev iz različnih področij. Otroka in njegov razvoj spremlja tim strokovnjakov od sprejema do zaključka šolanja in usposabljanja. Tako je za vsakega otroka narejen individualiziran program na vseh tistih področjih, kjer otrok potrebuje več pomoči. Otrokom nudimo celostno osebnostno napredovanje in rast, poudarjamo njihova močna področja ter jih spodbujamo, da se izražajo na njim ustrezen, primeren in možen način. Z individualnim pristopom prav vsakemu otroku olajšamo potrebno učenje in spoznavanje na tistih področij izobraževanja in usposabljanja, kjer ima težave. Naša ustanova omogoča otrokom in mladostnikom, da razvijajo svoje sposobnosti tako, kot je zanje primerno, da se v teh sposobnostih potrjujejo in doživljajo občutek lastnega uspeha in osebnega zadovoljstva.

Naša bližnja »zgodovina«

Zavod je bil ustanovljen 31. maja 1965 z imenom Vzgojni zavod, njegov ustanovitelj je bila Vlada Republike Slovenije. Sprejeti so bili prvi učenci v prvih štirih razredih osemletke. Leta 1978 se je Vzgojni zavod preimenoval v Zavod za usposabljanje, leta 1992 pa smo prevzeli današnje ime.

ŠOLSKI OKOLIŠ

V Center sprejemamo učence in mladostnike iz vse Slovenije, včasih smo sprejemali tudi učence iz bivših jugoslovanskih republik, po osamosvojitvi pa tudi begunce.

UPRAVLJANJE

Pedagoški vodja in posvetovalni organ šole je ravnatelj. Poleg ravnatelja je organ šole tudi svet šole.

 

panorama

Dostopnost