Skoči na glavno vsebino
+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Oddelek Stara Gora

Cirius Vipava je s 1. januarjem 2014 pričel z izvajanjem vzgojno-izobraževalne (šolske) dejavnosti za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki so v zdravstveni oskrbi v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica (oddelek za invalidno mladino Stara Gora).Trenutno se v Stari Gori izobražuje ter usposablja 26  otrok in mladostnikov, ki potrebujejo skrbno zdravstveno-rehabilitacijsko ter vzgojno-izobraževalno oskrbo. V izobraževalne programe so v skladu z zakonodajo s področja posebnih potreb (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami/ ZUPP-1) vključeni samo šoloobvezni učenci do 26. leta starosti. Izvaja se posebni program vzgoje in izobraževanja ter prilagojeni predšolski program.

Vzgojno-izobraževalno delavnost izvajajo: Branka Humar, Laura Kobal, Tamara Godec, Natalija Bezjak, Meta Slejko, Kristina Glavaš ter varuhinji: Đurđica Jenček in Vesna Stegić.

Otroci v novih prostorih v oddelku v Stari Gori

Otvoritev nove stavbe oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora

Dostopnost