Skoči na glavno vsebino
+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Logopedija

Individualna logopedska obravnava je del timskega habilitacijskega in rehabilitacijskega programa, ki poteka celostno po individualiziranem programu. Izvajamo diagnostiko, preventivo, svetovanje in terapijo glede na:

 • specifično motnjo govorno – jezikovne komunikacije in
 • spremljajoče motnje.

Cilj logopedske obravnave je odpraviti motnje govorno – jezikovne komunikacije oziroma omogočiti vsakemu otroku in mladostniku, da, glede na svoje sposobnosti in potrebe, optimalno razvije govorno – jezikovne in komunikacijske sposobnosti. Le te mu omogočajo učinkovito vzpostavljanje, oblikovanje in ohranjanje medosebnih odnosov ter pozitivno vplivajo na vključevanje v proces izobraževanja, okolja, razvoj celostne osebnosti in kvaliteto življenja.

Logopedska obravnava temelji na celostnem pristopu z vključevanjem različnih metod in  sodobnih načinov obravnave:

 • koncept razvojno nevrološke obravnave,
 • verbotonalna metoda,
 • metoda “Porajajoči se jezik telesa”,
 • elemente plesno-gibalne terapije,
 • metoda funkcionalnega učenja,
 • terapija v vodi,
 • delavnice “Igralne urice”,
 • računalniške programe,
 • elektro-akustične aparature.

Pri otrocih in mladostnikih, ki imajo moteno govorno – jezikovno komunikacijo v tolikšni meri, da z njo ne morejo zadovoljiti svojih napredujočih potreb po komunikaciji, razvijamo sporazumevanje s sistemi podporne in nadomestne komunikacije – PINK. Zlasti:

 • KPK – s kretnjami podprto komunikacijo,
 • PECS – (Picture Exchange Communication System) sistem komunikacije z izmenjavo slik,
 • Minspeak – jezikovni sistem organizacije besednjaka z uporabo večpomenskih ikon v komunikatorjih,
 • PCS – slikovno komunikacijske simbole, ki jih uporabljamo v različnih oblikah: kot posamezni simboli, v komunikacijskih tabelah, komunikacijskih knjigah, stikalih komunikatorjih.

Podporno in nadomestno komunikacijo uporabljamo kot terapevtsko sredstvo, dopolnilo k obstoječi ali drugi komunikaciji ali kot osnovno komunikacijsko sredstvo. Z razvijanjem PINK otroci in mladostniki z motnjami govora zmorejo izraziti svoje potrebe, želje, interese, zanimanja in občutenja.Trudimo se, da poteka celostna logopedska obravnava na zanimiv in privlačen način v občutljivem in naklonjenem medosebnem odnosu.

 

logopedija

Logopedija

Dostopnost