Skoči na glavno vsebino
+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Vzgojni program

Program vzgojnega dela ima v okviru celostnega usposabljanja otrok s kombiniranimi motnjami pomembno mesto v usposabljanju za življenje in delo.Vzgojna skupina v domu je osnovna, socialna, varstvena in organi­zacijska enota. Gojenci v njej zadovoljujejo svoje življenjske, emocionalne, razvojne in socialne potrebe.

Vzgojna skupina deluje po letnem načrtu vzgojnega dela, ki je oblikovan na:

  • podlagi okvirnega vzgojnega programa,
  • navodil za celodnevno celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z več primanjkljaji,
  • na osnovi zasnovanih individualiziranih programov.

Letni načrt vzgojnega dela za posamezno vzgojno skupino obsega:

  • vsebino, obseg in oblike vzgojnega dela,
  • operativni program vzgojnega dela za posamezni mesec,
  • dejavnosti celostnega usposabljanja otrok v skupini,
  • vključevanje otrok in mladostnikov v kulturne, naravoslovne, športne dejavnosti, tehniško delo in interesne dejavnosti,
  • družabno življenje (domske prireditve, proslave, zabave, javne prireditve, razstave),
  • sodelovanje s starši, skrbniki,
  • spremljanje uresničevanja načrta in druge naloge.

 

Dostopnost