Skoči na glavno vsebino
+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Svetovalno delo

Delo svetovalne službe v Centru opravljata univ. dipl. psihologinja Tina Kodelja in univ. dipl. socialna delavka Tina Koren. Osnovna naloga svetovalne službe je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč posameznim učencem, družini in skupinam. Sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka.Preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način se vključuje v kompleksno reševanje psiholoških in socialnih vprašanj s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi strokovnimi delavci in službami, ki otroka obravnavajo, ter po potrebi tudi z zunanjimi ustanovami (centri za socialno delo, varstveno-delovnimi centri, zavodi za šolstvo, drugimi zavodi za usposabljanje otrok …). Delo je interdisciplinarno in timsko.

Svetovalna služba:

  • posreduje staršem in zunanjim strokovnim institucijam prve informacije o delu in usposabljanju v Centru,
  • zbira in vodi strokovno dokumentacijo,
  • sodeluje pri sprejemu in odpustu otroka,
  • sodeluje pri usmerjanju in preverjanju usmerjanja otroka,
  • nudi pomoč otroku in staršem ob raznih stiskah in težavah,
  • izvaja redne psihološke preglede otrok in mladostnikov,
  • pomaga in svetuje pri uveljavljanju posameznih zakonsko določenih pravic,
  • ureja in vodi tedenske prevoze otrok domov,
  • obvešča starše o počitnicah in drugih aktivnostih v Centru,
  • pomaga in svetuje pri počitniškem varstvu otrok.
Dostopnost